Защо керемидите си остават предпочитана покривна настилка?

Всеки скатен покрив – такъв с наклон по-голям от 10 градуса е покрит с някаква покривна настилка. Най-често това са керемиди, като те могат да бъдат керамични, циментови, метални или битумни, като последните обикновено са под формата на еластични листове. Керамичните или циментови керемиди си остават предпочитано покривно покритие у нас, поради тяхната по-достъпна цена, макар че те са, не особено дълготраен материал, а тяхното тегло натоварва значително покривната конструкция.

Сред плюсовете на керамичните керемиди е тяхната ниска водопоглъщаемост, което означава, че влагата не може да проникне в тях и да замръзне при минусови температури и по този начин да ги увреди и разруши. Друго тяхно предимство е пълната им огнеупорност, което ги прави един сигурен материал при опасност от пожари. 

Основно достойнство на керамичните керемиди е тяхната устойчивост на минусови температури и сравнително бавно стареене, за този клас покривно покритие, но колкото и бавен да е този процес, керемидите се нуждаят от подмяна на всеки 15-20 години, а в някои случаи и по-често. Честата смяна на керемиди е предимно частична – когато само няколко счупени или напукани плочи се нуждаят от подмяна.

Кое е особеното при керемидения покрив?

Всеки наклонен покрив, бил той покрив на къща, стопанска или индустриална постройка или обществена сграда се нуждае от носеща конструкция, която да осигури наклона на самия покрив и да послужи, като основа, върху която да се наредят керемидите. Наклонът на един скатен покрив може да бъде от 20 до 90˚, а неговата форма да варира до две или няколко наклонени равнини. Колкото по-наклонен е един керемиден покрив, толкова по-трудно е задържането на вода по неговата повърхност, но и толкова по-труден за ремонтиране е той.

Покривът, покрит с керемиди се нуждае от ремонт много по-често от този, покрит с метални или битумни плоскости. Това се налага, тъй като керамичните плочи много често се чупят под въздействието на механични причинители, като градушки, хвърлени камъни, силен вятър, който ги размества, опиращи в покрива клони на дървета, а понякога и под тежестта на човешко тяло, когато собственикът се качи, за да почисти комина, например. 

Друга особеност на керемидения покрив е неговата конструкция. У нас най-често тя се изгражда от дървен материал, поради значително по-ниската му цена, в сравнение с металните профили, които са другата възможност за изграждане на носеща покривна конструкция. Дървената или метална покривна конструкция трябва да има изключителна здравина, за да може да издържи на голямото натоварване на тежките керемиди и трябва да разполага със специално изградена скара, върху която става нареждането на керемидите.

Кога се налага смяна на керемиди?

Подмяната на керамичните или циментови керемиди се налага, когато:

  • Част или всички налични керемиди са повредени и пропускат вода;
  • Когато се търси чисто визуална промяна на покривното съоръжение;
  • Когато се преминава от един материал към друг – от керамични към битумни плочи, например.

Препокриване на покрива може да се наложи също при преустройство на самата сграда, когато върху нея се пристроява нов етаж. Тогава отново се свалят наличните керемиди, като след изграждането на новата носеща конструкция те отново се нареждат, в случай че видът на покривното покритие ще остане същият. Тази дейност спада по-скоро към изграждането на нов покрив, макар че тук отново имаме сваляне и нареждане на керемиди. 

Кога трябва да се извърши смяната на повредените керемиди?

Дефекти в покривното покритие, в случая керамичните или циментови керемиди логично се откриват с настъпване на пролетта, когато снегът по покрива започне да се топи, а ледът, проникнал в цепнатините на керамичните плочи проникне във вътрешността на сградата. При по-големи участъци от счупени или пропукани керемиди, течовете могат да причинят сериозни поражения на помещенията, намиращи се на последния етаж, като разрушат мазилките на таваните и стените, а в по-драстични случаи и подовите настилки.

Пролетта е също така и сезонът на проливните дъждове, когато дефектиралите керемиди дават признак, че покривът се нуждае от ремонт. За жалост дъждовният период не е подходящ за започване на покривни ремонти, особено ако се налага подмяна на голяма част от керемидите или дори на носещата конструкция. Разпокриването на един покрив излага на риск бетонната плоча, служеща като таван на последния етаж, а един проливен дъжд би я наводнил и повредил драстично. 

Преди да пристъпите към ремонтиране на покрива и конкретно – смяна на повредените и остарели керемиди, изчакайте времето да се стабилизира, а покривът да изсъхне напълно. Това е важно, защото мокрият покрив е хлъзгав и опасен, а един стръмен покрив на висока сграда може да бъде дори смъртоносен.

Кой трябва да се заеме със смяна на керемидите?

Когато повредените керемиди са малко, тяхната подмяна може да се извърши от самия собственик на къщата или от нает от него човек, разполагащ с нужния опит. Операцията по подмяна на керемидите съвсем не е лека и безотговорна задача, а да не забравяме и доста опасна, затова е важно тя да се извършва винаги от специалист.

Когато покривът се нуждае от цялостен ремонт, включващ изграждане на нова носеща конструкция и основно нареждане на новите керемиди е задължително да се обърнете към професионална фирма или бригада, специализирана в ремонт на покриви, тъй като този вид ремонти отнема време, изисква компетентност и не малко средства. Качествена подмяна на керемидите на един наклонен покрив може да извърши само екип, който има дългогодишен опит зад гърба си в тази дейност.