Рекорден брой изтеглени бързи кредити пред 2021

Данните от БНБ показват много интересна тенденция за повишаване на тегленето на бързи кредити. По информация на Микро Кредит за изминалата една година, фирмите за бързи кредити, са помогнали на малки фирми и физически лица със сборна сума отпуснати бързи кредити 494.1 млн. лева (близо 500 млн.). Така изложени обаче цифрите не ни говорят много, докато не ги сравним с миналогодишните. Справката доказва повишаването на изтеглените кредити с 16% спрямо миналата година. Отделно от това е засечен по-висок процент и при сравняването на двете шестмесечия – спрямо края на първото, през второто са се изтеглили 4% повече.

Какво се случва на кредитния пазар?

Ако погледнем внимателно числата, можем да открием много за финансовия и кредитния сектор в България. Бързите кредити са няколко типа, спрямо това за какъв период се теглят. Спрямо типа кредити, който е теглен най-много, също можем да извлечем някои изводи. Според данните най-голям ръст имат кредитите, които се отпускат до една година. Те са краткосрочни заеми за малки суми. Миналата година по същото време, този вид краткосрочни кредити са били близо 40% по-малко избирани. Те имат нарастване и спрямо юни месец тази година и то с цели 12%, което се равнява на малко над 95 млн. лева.

Всичко това е на база на понижаването на процента хора, които кандидатстват и биват одобрени за кредити със срок над 5 г. Те са намалели с близо 4%, което макар и да не е голям процент, когато става въпрос за по-големи суми, определено оказва влияние.

При кредитите, които са от 1 до 5 години ситуацията стои по същия начин, както при малките кредити. И тук се наблюдава ръст, но той е с малко по-ниски темпове, само с 8-9% за година.

Изводът е че физическите лица все повече се нуждаят от кредити, които да са за кратък срок. Също така можем да заключим и че домакинствата не се нуждаят от твърде големи суми, а от малки, с които най-вероятно покриват сметки, разходи или купуват средно скъпи предмети за бита.

Фирмите също са с увеличено теглене на заеми

Спрямо данните, кредитите, които се събират от домакинства са нараснали с 12% за една година, но относителният им дял е намалял от 77% на 74%. Относителният дял на кредитите при фирмите обаче се е увеличил с 19%, а общото им нарастване спрямо 2020 г. е над 30%. Това е огромен процент, който е сигурен знак, че бизнесът изпитва затруднения. Също така може да бъде и знак за добро очакване и бъдещи постъпления, предвид това, че рискът от увеличеното кредитиране е пресметнат.

Какво се случва при непокриваните кредити?

Малко над 26% е прирастът и при тях. За съжаление, при бързите кредити сумата се равнява на 280 млн. – с 60 млн. повече спрямо 2020 г. За първите две тримесечия от годината, това са близо 40% от всички отпуснати кредити. Според специалистите в областта, това може да се отдаде на ковид пандемията, мерките на правителството и фактът, че много хора си загубиха работните места или имаха периоди на преквалификация.

Добрата новина е, че за последните 3 месеца, бързите заеми, които не са изплащани, намаляват с 7%. Въпреки това обаче процентът на годишна база остава висок.

Какво можем да очакваме?

Малко по-малко икономиката ще влиза в релси и финансовото положение на домакинствата и малките фирми ще се подобрява. Големият въпрос е дали темпът на подобряване ще догони темпът на обедняване. Кредитните фирми, отпускащи краткосрочни заеми пък ще бъдат изправени пред редица проблеми свързани с вземанията им. Няма фирма за бързи кредити, която да желае да утежни финансовото състояние на своите клиенти, това е и причината за повечето от отказите, които получават хората при кандидатстване. На практика, ако кредитната институция прецени, че рискът е твърде висок, тя отказва кредит. Това е и очакването за следващите няколко месеца – да се повиши рискът при раздаването на кредити.