Управление на взаимоотношенията с клиенти


Автоматизирането на управлението на взаимоотношенията с клиенти чрез системите за управление на взаимоотношенията с клиенти на вътрешния пазар не започна вчера, но не всеки има ясно разбиране за възможностите на CRM.

Разбира се, ако имате малко клиенти и служители, нямате нужда от сериозни аналитични CRM ресурси – в най -добрия случай ще ви бъде полезен като тефтер. Но големите компании с конвейер, които все още провеждат анализи в Excel, очевидно губят в продажбите, защото губят част от данните и получават неточни числа на изхода. И те пропускат печалбите, които потенциалът на CRM маркетинга може да осигури.

Управление на взаимоотношенията с клиенти
Управление на взаимоотношенията с клиенти

Тъй като с правилното използване на CRM, расте следното:

Управляемост на продажбите

Ефективност на продажбите

Скорост на транзакциите

Средна проверка

Преобразуване на отдел продажби

Удовлетвореността на клиентите

Процент на задържане на клиенти

Процент на „реанимация“ на клиенти

Управление на взаимоотношенията с клиенти

Имате ли вече управление за взаимоотношения с клиенти , но не виждате ясен резултат? Проверете най -често срещаните „точки на приплъзване“ – попълване на CRM, съхранение на данни, получаване на заявки от сайта в системата. Ако отстранявате грешки и редовно наблюдавате тези процеси, системата ще ви помогне да печелите повече.

Развийте маркетинг на съдържанието
Този метод не е подходящ за всеки бизнес, тъй като работи със студено търсене и не носи незабавни резултати.

Но ако имате високотехнологичен сложен продукт / много висока цена / тясна индустрия / непроменено търсене или дълъг цикъл на покупки – в бъдеще маркетингът със съдържание може значително да увеличи продажбите (например московската клиника за източна медицина има такъв случай) и дори да доведат компанията до пазарни лидери в региона , както се случи например с малък чебоксарски строителен завод .

Фактори за ефективност на съдържанието:

Взема предвид всички групи от целевата аудитория

Предписани за всеки етап от пътуването на Клиента

Фокусира се върху болката и страха, покрива нуждите

Разпространява се до всички налични канали

Ползи

Той се генерира в различни формати: текстове, видеоклипове, тестове, инфографика и др.

Работи заедно с други инструменти за популяризиране

Маркетинговата стратегия с помощта на съдържание не напразно се нарича „маркетинг на 21 -ви век“. Вътрешните гиганти и легендарни марки , от Газпром до Калашников , вече използват популярните на Запад методи за входящ маркетинг . Говорихме за това по -подробно в статията „ Какво е входящият маркетинг и защо трябва да се приложи точно сега“ .

Можете да увеличите продажбите чрез дигитален маркетинг, като постоянно следите и разработвате трафик и проценти на реализация.

Без системите за управление на взаимоотношенията с клиенти, повече или по -малко голям бизнес неизбежно ще загуби част от печалбите си.

Съдържателният и входящият маркетинг е „новото черно“ в сложната промоция на компании, особено в тези индустрии, където дигиталната промоция изглежда трудна на пръв поглед.

След като увеличите печалбите си, като следвате нашите препоръки, не забравяйте да следите възвръщаемостта на инвестициите си в рекламите: