Учител по руски език в София

Учител по руски език в София. Учителят по руски език е учител, който чрез руския език допринася за формирането на личността на ученика, ориентирайки го към устойчиво развитие, социализация и готовност за продуктивни самостоятелни или съвместни дейности с други хора. Свържете с нас и нашата школа!

Учител по руски език в София

Основните задачи на учителя по руски език:

  • Създаване на педагогическа среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене;
  • Формиране на ключови компетентности в изучаването на руския език;
  • Изграждане на уроци в съответствие със съвременните изисквания за практическа ориентация на обучението по руски език;
  • Използване на разнообразни форми, техники, методи и учебни помагала в рамките на държавните стандарти;
  • Изграждане на индивидуални траектории на личностното развитие на ученика чрез система за личностно ориентиран мониторинг, включваща изследване на динамиката и прогнозиране на напредъка на ученика в зоната на неговото проксимално развитие;
  • Учебен комплексен анализ, който подготвя учениците за правилно и задълбочено разбиране на литературно произведение и анализ на езикови явления;
  • Извършване на изследователска и методическа работа.