Цена на златото, мнения и прогнози

Цената на златото постоянно се колебае. Какво ще стане след това? Каква цена на златото ни очаква в бъдеще?

Не е ли време да купувате злато в очакване на покачване на цената му? Или е време да се продаде, тъй като следващият спад ще дойде?

Как промените в цените ще повлияят на обема на производството? Мненията са различни. Кой ще е прав?

Доларът и златото като еквивалент на стойност
Златото е благороден метал, който някога е служил като пари, но е загубил предишната си привлекателност през последните години. Еквивалентът на стойност, около който се въртят много легенди, спекулации и непроверени слухове. Актив, инвестиция в който може да бъде източник на печалба и разочарование.