Онлайн магазинът – път към електронната търговия

Създаването на онлайн магазин е ново начало за всеки бизнес. Това е еднакво валидно и когато…